Materiaalia OPS-työn tueksi

Tao ryn puheenjohtaja Ilkka Kokkonen kehottaa opettajia olemaan aktiivisia kunnissa ja kouluissaan ja vaikuttamaan käsityön asemaan joka on erittäin vaikea uuden tuntijaon myötä. Käsityön opettajat voivat käyttää alla olevia TAO:n ja TOL:n puheenjohtajien allekirjoittamia lausuntoja apunaan paikallistason työssä. Puheenjohtaja Kokkonen toivoo että lausunto menee mahdollisimman monen kuntapäättäjän tietoisuuteen.

Kaikkien ladattavissa olevat tiedostot:

- Kannanotto käsityön opetusjärjestelyihin 10.4.2016 (pdf-tiedosto 91 kt)

- Aineistoa paikalliseen ops työhon - menettelyohje (word-tiedosto 576 kt) (päivitetty 20.9.2015)
- Aineistoa paikalliseen ops työhon - menettelyohje (pdf-tiedosto) (päivitetty 20.9.2015)

- Koulutuksen järjestäjälle (word-tiedosto 163 kt)
- Koulutuksen järjestäjälle (pdf-tiedosto)

- Koulutuksen järjestäjälle liite (word-tiedosto 148 kt)
- Koulutuksen järjestäjälle liite (pdf-tiedosto)

- Käsityön tuntijako ja tt-valinnaisten kohdentaminen (word-tiedosto 102 kt)
- Käsityön tuntijako ja tt-valinnaisten kohdentaminen (pdf-tiedosto)

- Paikallisia tuntijakoja

- OPH:n ohjeistus käsityön opetuksen järjestämisestä

Dokumentit

pdf OPS2016 SYK

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun perusopetuksen ops.
Käsityö 3-6 on sivuilla 202-210
Käsityö 7-9 on sivuilla 351-358

default OPS Nurmijärvi Suositut

Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016

pdf Taito- ja taideaineiden arviointi uudessa opetussuunnitelmassa.

Taito- ja taideaineiden arviointi

Nyt saa arvioida - Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi uudessa opetussuunnitelmassa.

Oppimisen ja osaamisen arviointikoulutus

vuosiluokkia 1 - 6 opettaville opettajille

Sammon keskuslukion auditoriossa Tampereella 2.5.2016

dokumentti OPS 2016 tavoitteet ja sisällöt

OPS 2016 tavoitteet ja sisällöt tiivistettynä. Dokumentin avulla voidaan suunnitella paikallisia painotuksia tai käyttää dokumenttia suunnittetyön pohjana.

 

dokumentti Käsityön lukuvuosisuunnitelma luonnos

Käsityön lukuvuosisuunnitelman työversio / ehdotus

Täydentyy kevään 2016 aikana.

 

 

dokumentti OPS -avauksia 2014

Esitelmä opetussuunnitelman perusteista kesältä 2014.

pdf Tampereen seudun oppiaikohtainen ops-luonnos 7-9 Suositut

Tampereen seudulla on opetussuunnitelman oppiainekohtaiset osiot valmisteltu eri kuntien yhteistyönä. Jokainen kunta/koulu voi tehdä oppiaineosioihin vielä omia lisäyksiä. Lisäilen muita luokka-asteita kunhan käsiini saan.

pdf Käsityön opetussuunnitelman 2014 perusteet luokille 1-9 Suositut

Käsityön opetussuunnitelman 2014 perusteet luokille 1-9

dokumentti OPS 2016- oppilaiden tiedot ja taidot Suositut

Helsingin Sanomat pyysi eri ainejärjestöiltä näkemyksen siihen, mikä olisi uuden opetussuunnitelman mukaista keskeistä osaamista eri oppiaineissa peruskoulun jälkeen.

Tässä TAO:n sähköpostityöryhmän ( Ilkka Kokkonen, Pasi Töytäri, Terhi Söderling, Jussi Karjalainen, Katri Köngas, Lauri Simpanen ja Tuomo Einiö) vastaus. Paperi on taulukkomuodossa.

Vasemmalla jonkin verran taustaa ja ihan vähän ops-tekstiä. Oikeassa sarakkeessa käytännön esimerkkejä.

pdf Tao ry:n lausunto OPS 2016 perusteluonnokseen

Opetushallitus on pyytänyt perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista lausunnon keskeisiltä sidosryhmiltä. Tao ry on 14.10.2014 yhdistyksen pj. Ilkka Kokkosen allekirjoittamana antanut omansa.

default OPS 2016 perusteiden kommentit 15.4-15.5.2014

OPH julkaisi sivuillaan 15.4.2014 opetussuunnitelman perusteet kommentointia varten. Kommentointi päättyi 15.5.2014 Tässä kaikki kommentit pdf tiedostona.

default Käsityö oppiaine on katoamassa uuden tuntijaon myötä - kannanotto opetuslautakunnalle

Htao ry:n toimittama kannanotto Helsingin kaupungin opetuslautakunnalle.

default Käsityön tuntijako 2012 ja taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit

Malli miten taide- ja taitoaineiden valinnaistunteja voidaan kohdistaa käsityö oppiaineelle.

Opetushallituksen linjaus tt-valinnaisista (13.2.2014):

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (6 vvt + 5 vvt)

Tarjonta on sidottu mainittuihin taide- ja taitoaineisiin, nyt siis myös kotitalouteen; opetuksen järjestäjä päättää, miten käytetään:

a) opetuksen järjestäjä voi päättää, että tunnit sidotaan eri taide- ja taitoaineisiin opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla tai delegoida tältä osin päätösvallan kouluille,

b) opetuksen järjestäjä voi päättää toteuttaa tällä tuntiresurssilla tai osalla siitä ns. painotettua opetusta tai

c) opetuksen järjestäjä voi myös päättää, että tunnit tai osa niistä käytetään niin, että oppilas valitsee opetuksen järjestäjän päättämästä tarjonnasta

default Koulutuksen järjestäjälle

Opettajien käyttöön ja välitettäväksi kunnan tuntijakoa esitteleville virkamiehille ja siitä päättäville poliitikoille.

default Koulutuksen järjestäjälle -liite

Opettajien käyttöön ja välitettäväksi kunnan tuntijakoa esitteleville virkamiehille ja siitä päättäville poliitikoille.

default Urjala tuntijakoehdotus 2016 - lausunnolle

Urjalan kunnan opetussuunnitelmatyöryhmän esitys  2016 käyttöön tulevan opetussuunnitelman tuntijaosta Urjalassa.

default Tuntijakolausunto Helsingin opetusvirastoon 14.2.2014

HTAO:n ja pääkaupunkiseudun tekstiiliopettajien ehdotus käsityön vahvistamiseksi uudessa tuntijaossa.

Lähetetty Helsingin opetusvirastoon 14.2.2014.

default TAITAI-arviointi

Taide- ja taitoaineiden oppimistulosten seuranta-arvioinnin tulokset julkaistiin 15.3..2011

default Opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus

Koulutuksen arviointineuvoston julkaisu 52. Poimintoja taide- ja taitoaineiden sekä valinnaisuuden näkökulmasta. 29.3.2011/Einiö