Työsuojelu on tavoitteellista, ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Täältä löydät tietoa mm. seuraavista aiheista:

bullet Tilasuunnittelu
bullet Kunnossapito
bullet Opastejärjestelmät
bullet Tilojen organisointi

Tilasuunnittelu

Teknisen työn tilojen suunnittelussa tulee huomioida tilan käyttäjän tarve. Tärkeää on päästä rakentavaan keskusteluyhteyteen hankkeeseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää: Tilasuunnittelu

Tilojen organisointi

Vinkkejä tilojen toimintakunnon ylläpitämiseen

Lue lisää: Tilojen organisointi

Kunnossapito ja koneturvallisuus

Kunnossa olevat tilat ja laitteistot ovat kouluille yksi tapa osoittaa, että ne pyrkivät ehkäisemään tapaturmien syntymistä.

Lue lisää: Kunnossapito ja koneturvallisuus

Opastejärjestelmät

Teknisen työn opastejärjestelmä osana koulun muuta turvallisuuskulttuuria on tapa osoittaa, että työsuojelu on määrätietoista ja tavoitteellista toimintaa koulun arjessa.

Lue lisää: Opastejärjestelmät

Alakategoriat