bullet Linkkejä teknisen työn opetuksessa sovellettaviin lakeihin ja asetuksiin
bullet Käsityön työturvallisuusopas
bullet Vastuut ja velvollisuudet

Lait ja asetukset

Teknisen työn opetuksessa sovellettavia lakeja, asetuksia ja niiden soveltamista

Lue lisää: Lait ja asetukset

Työturvallisuusopas

Työturvallisuusopas on avuksi ja tueksi kaikille käsityötä opettaville opettajille, opetuksen järjestäjille ja käsityöoppiainetta opiskeleville.

Lue lisää: Työturvallisuusopas

Vastuut ja velvollisuudet

Perusopetuslain 29§:n 1 momentissa säädetään, että jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lue lisää: Vastuut ja velvollisuudet