Koulun turvallisuuskasvatuksen avulla oppilaille annetaan valmiuksia selviytyä yllättävistä tilanteista sekä ohjataan toimimaan siten, ettei hän vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta.

bullet Seminaariaineistoja ja tutkimuksia
bullet Käsityön turvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen
bullet Materiaalia opetuksen tueksi

Käsityön turvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen

Yleisiä asioita turvallisuuskulttuurin opetuksellisista näkökulmista teknisen työn opettajille.

Lue lisää: Käsityön turvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen