Muista tyoturvallisuus

Tao ry osana peruskoulun käsityön työsuojelua:

- Tiedottaa ja opastaa opettajia työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä
- Toimii keskustelukanavana teknisen työn aineenopettajien, virastojen, virkamiesten ja etujärjestöjen välillä
- Kehittää opetuksen työsuojelutoimintaa
- Kerää jäsenistöltään tietoa ja materiaalia, joka helpottaa opettajan työtä ja edesauttaa työsuojelua
 • Turvallinen ja toimiva oppimisympäristö
  Työsuojelu on tavoitteellista, ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Täältä löydät tietoa mm. seuraavista aiheista:

  bullet Tilasuunnittelu
  bullet Kunnossapito
  bullet Opastejärjestelmät
  bullet Tilojen organisointi
 • Riskien arviointi ja hallinta
  Työsuojelun onnistumisen edellytyksenä on tunnistaa riskit ja osata reagoida niihin oikealla tavalla. Täältä löydät tietoa mm. seuraavista aiheista:

  bullet Riskienarviointi
  bullet Kemikaaliturvallisuus
  bullet Ryhmäkokomateriaalia
  bullet Atex
  bullet Perehdyttäminen
 • Lait, asetukset ja suositukset
  bullet Linkkejä teknisen työn opetuksessa sovellettaviin lakeihin ja asetuksiin
  bullet Käsityön työturvallisuusopas
  bullet Vastuut ja velvollisuudet
 • Turvallisuuskasvatus
  Koulun turvallisuuskasvatuksen avulla oppilaille annetaan valmiuksia selviytyä yllättävistä tilanteista sekä ohjataan toimimaan siten, ettei hän vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta.

  bullet Seminaariaineistoja ja tutkimuksia
  bullet Käsityön turvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen
  bullet Materiaalia opetuksen tueksi
 • Aluehallintovirastojen lausuntoja
  bullet Kiellot, määräykset ja asetukset teknisen työn tiloihin liittyen..