K@sityotila
>>OPH:n blogi oppimisympäristöjen kehittämiseksi
TAO.r.y. 50-vuotta
>> Katso juhlavideo
>> Näyttely Instagramissa
Tutustu työturvallisuus osioon
>> Työturvasivut
>> TyöTurvaBlogi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 28.10.2015 seuraavan tiedotteen ansiokkaasti tehtyyn turvallisuustyöhönsä liittyen:

Teknisen työn luokissa on edelleen vakavia tapaturmavaaroja
Peruskoulujen teknisen työn luokissa ja ammattioppilaitosten konesaleissa on edelleen paljon puutteita tapaturmien torjunnassa.

TAO pyrkii tekemään tässä vaiheessa yhteistyötä OAJ:n kanssa selvittääkseen mahdollisuuksia tilanteen ratkaisemiseksi. Turvallisuuspuutteiden poistaminen vaatii lisää resurssia opettajille, sekä yhteistyötä työnantajan ja työntekijäosapuolten välillä.