Teknisten aineiden opettajat - TAO ry:n varapuheenjohtaja, Porin seppien kilta ry:n puheenjohtaja Joonas Ryynänen kirjoittaa 10.8.2020 Satakunnan Kansa-lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa peruskoulun teknisen työn opetuksen rajusta vähennyksestä.

Opetussuunnitelmauudistus (OPS 2016) leikkasi valtakunnallisesti  7. luokan oppilaan teknisen työn opetuksesta jopa 67 prosenttia. Kirjoittajan kotikaupungissa Porissa 4.-7. luokkien osalta teknisen työn opetus pääsääntöisesti puolittui.

Jotta teknologinen lukutaito ei heikentyisi kokonaan, kirjoittaja ehdottaa uuden oppiaineen, "tekninen työ ja teknologia" perustamista.

>> Lue mielipidekirjoitus Satakinnan Kansan verkkosivulta