ttblog banneri
loka 27

Huonosti käyttäytyvät opettajat

...Toinen ilmiö pelleilyn lisäksi, joka on kuohuttanut mediaa viimeaikoina...

Olkaapa varovaisia, koska voitte joutua milloin tahansa piilokameraan ja sosiaaliseen mediaan koko kansan arvosteltavaksi.

Lainaus:
"Huonosti käyttäytyvät opettajat
– Mitä on tapahtunut aikuisille, jotka ennen kunnioittivat toisiaan? Kunnioittivat opettajia ja koulun henkilökuntaa..."

Linkki blogiin:
Elina Tuomi
elo 28

Perehdyttämisopas julkaistu

Vihdoinkin perehdyttämismateriaali on ladattu Tekninenopettaja.net työturvallisuus-sivuille.

Oheinen materiaali on laadittu teknisen työn tiloissa toimivan opettajan ja sijaisen perehdyttämiseen. Materiaali on Oulun kaupungin käytössä ja sen laatimisesta on vastannut suurimmalta osin Oulunsalon kirkonkylän koulun opettaja Heikki Luokkanen.

Perehdyttämiskansio

Perehdyttämismateriaali löytyy jatkossa työturvallisuus-sivuiltamme, Riskien arviointi ja hallinta - kohdasta.

Monilla työpaikoillahan on jo vuosia ollut käytössä perehdyttämisjaksot, mutta opetusalalla ne ovat valitettavasti hyvin harvinaisia.
elo 11

Tehnoloogiaõpetus

Alla Mart Soobikin vastaus kysymykseeni, että miten kuvailisit Eestiläisen teknologiakasvatuksen visiota ja kokemuksianne teknologiakasvatuksen kansallisesta yhteistyöstä.

" Technology education (TE) is a relatively new subject in general education schools and a new branch of science. Technology was spoken about already in times of Aristotle, whereas te is a relatively new subject in general education schools and a new branch of science, dating back approximately 30 years.

The definition and the role of TE have undergone a considerable change due to global changes in the development of technology in the world as a whole.Therefore, we all have an opportunity to contribute daily to the development of TE.

And,it is important for the summer conference to exchange thoughts and ideas, and to acquirenew experiences of TE, because we own teachers create, guide and develop the TE, just the way we want. Of course the future wellbeing of TE depends on the cooperation and readiness of a number of institutions, teachers and opinion leaders to develop and promote the subject in accordance with the established global principles and standpoints inherent in TE."

Vastaaja Mart Soobikin edustaman järjestön nimi on Eesti Tehnologiakasvatuse liit, jonka kotisivut löydät alla olevasta linkistä:

http://tehnoloogia.ee/

Mart on liiton puheenjohtaja ja kyseisiltä nettisivuilta löytyy paljon mielenkiintoista materiaalia esimerkiksi robotiikkaan liittyen:

elo 11

Koneiden kunnon ja turvallisuuden tarkastamisesta

Kiinteistö- ja toimitilapalveluja tuottava yritys.
Metallisorvionnettomuus.

Tiivistelmää:
"Käräjäoikeus totesi, että sorvin käytössä oli toistuvasti useiden vuosien ajan ohitettu turvalaite työntämällä kuusiokoloavain tai muu vastaava tikku rajakytkimeen. Työnantajan ei näytetty olleen tästä tietoinen. Käräjäoikeus katsoi, että yhtiö ei ollut ennen kyseistä tapaturmaa järjestelmällisesti kartoittanut työvälineiden kuntoa ja turvallisuutta. Oikeuden mukaan silmämääräiseen tarkasteluun ja haastatteluihin perustuva koneiden kunnon ja turvallisuuden tarkastaminen ei ole riittävää täyttääkseen työturvallisuuslainsäädännön edellyttämän konekohtaisen riskien arvioinnin. Tarkastuskierroksilla laitteita ei ollut koekäytetty eikä testattu niiden turvalaitteiden toimivuutta. Toimintakunnon seuraamiseksi ei oikeuden mukaan ole riittävää myöskään se, että työntekijöille on annettu tehtäväksi ilmoittaa havaitsemistaan puutteista."


Työnantaja ei huolehtinut koneiden turvallisuudesta – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin.
toukokuu 23

Tukes ohjeistaa kyllästetyn puun käyttöä

Älä vaaranna terveyttäsi ja kuormita ympäristöä kemikaaleilla - käytä kyllästettyä puuta oikein

"Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kesän piharemontoijia välttämään kyllästetyn puun turhaa käyttöä. Kyllästetty puu on tarpeen, jos puulta vaaditaan erityisen pitkäaikaista kestävyyttä. Esimerkiksi maahan upotetut aidantolpat ja vedessä olevat, laiturin kantavat rakenteet on syytä tehdä A-luokan kyllästetystä puusta. Sen sijaan aitojen ja rakennusten ulkoseinien tekoa kyllästetystä puusta ei suositella."

Tukes panostaa tänä ja ensi vuonna erilaisessa rakentamisessa käytettävien kemikaalien riskeistä viestimiseen ja tarjoaa tietopaketteja niin ammattirakentajille kuin kotiaan remontoiville kuluttajille.