ttblog banneri
maalis 22

Terveisiä Meriseminaarista

Jälleen yksi onnistuneesti pidetty Meriseminaari takana. Tapahtumaan saapui 140 käsityön opettajaa ja tilaisuudessa oli erittäin hyvä henki.

Sain kannustavaa palautetta työturvallisuuskulttuurista ja työturvallisuus-sivuista pitämästäni luennosta. Luentoa kuunnelleet opettajat pitivät erityisesti siitä, että luennossa käsiteltiin työturvallisuutta pedagogiikan ja opettajan näkökulmasta. Myös työturvallisuus-sivustojen sisällöstä tuli hyvää palautetta.

Tästä kansiosta löydät pitämäni luennon diat ja samalla muidenkin Meriseminaarin luentojen materiaalit
>> Linkki kansioon Meriseminaari 2015 luentomateriaalit

Olen omassa työssäni vuosien kuluessa aina entistä enemmän panostanut työpaikkani tilojen organisointiin. Tilojen organisoinnilla tarkoitan tilojen siisteyttä, työkalujen ja koneiden kuntoa, opasteita jne. Tilojen hyvällä organisoimisella opettaja voi osoittaa, että hän pyrkii edistämään hyvää työskentely-ympäristöä ja antaa oppilaille toimintamallin omalla esimerkillään.

Tao ry:n työturvallisuusaineiston kehittämiseksi pyydän, että antaisitte käyttöömme tuottamaanne materiaalia ja ideoita, jolla suomalaisten koulujen työturvallisuus-kulttuuria voitaisiin kehittää.

>> linkki työturvallisuus-sivujemme tilojen organisointiin liittyvään aineistoon, Aineistoa kehitetään ja myös samasta aiheesta saa lähettää materiaalia.

Aineistonne voitte lähettää esimerkiksi minulle:
janne.marjamaa@(poistatämä)gmail.com

Myös palautetta ja kehittämisehdotuksia uusituista työturvallisuus-sivuistamme otan mielelläni vastaan.

Kiitos vielä kaikille osallistuneille onnistuneesta Meriseminaarista 2015!
maalis 16

Onko 3d-tulostaminen turvallista?

3D-tulostamisen työturvallisuutta selvittävä tutkimushanke käynnistyi 28.01.2015

Tavoitteena on varmistaa, että 3D-tulostaminen on työntekijöille turvallista kaikissa sen eri työvaiheissa.
>> Aalto yliopiston uutinen


Työsuojelurahasto, 8.1.2015:

 

Työterveyslaitos yhdessä Aalto-yliopiston ja Helsingin Yliopiston kanssa selvittävät 3D-tulostustyön vaikutusta työympäristöön. 3D-tulostuksessa sulatetaan/muokataan materiaalia (mm. termoplastisia muoveja), jolloin hengitysilmaan on mahdollista vapautua epäpuhtauksia. Työntekijöiden altistuminen erityisesti pienille ja ultrapienille hiukkasille sekä kaasumaisille epäpuhtauksille 3D-tulostuksen eri työvaiheissa selvitetään mittausten avulla. Eri työvaiheita ovat mm. materiaalin esikäsittely, varsinainen tulostustyö ja valmiin kappaleen jälkikäsittely.

Hankkeen tavoite on varmistaa materiaalia lisäävän valmistuksen turvallinen hyödyntäminen työpaikoilla. Mittaustuloksien avulla arvioidaan työntekijöiden altistuminen hengitysilman epäpuhtauksille sekä etsitään keinoja mahdollisten päästöjen hallintaan. >> lisää aiheesta (linkki)
maalis 16

M/S Gabriella 20. -22. 3. 2015

Tämän vuoden Meriseminaarissa on luvassa työturvallisuus- ja työsuojeluaiheista ohjelmaa:
Perjantai 20. 3. 2015 klo: 17.30-18.45

Työturvallisuus
• Kemikaaliturvallisuus, tarkastaja Mirva Lohiranta, LSSAVI työsuojelun vastuualue
• Teknisen työn opettaja osana koulun työsuojelukulttuuria, lehtori Janne Marjamaa

Meriseminaarin esityksessä tavoitteenani on tuoda teknisen työn opettajan näkökulmaa työturvallisuuskeskusteluun.

http://www.tekninenopettaja.net/docs/Meriseminaariohjelma-2015.pdf

Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun.
maalis 11

Työsuojelua vai työstä suojelua?

Matti Lindhin artikkelissa pohdittiin työturvallisuuden ja työsuojelun menneisyyttä ja tulevaa. Mielestäni artikkeli kiteyttää hyvin yhden työturvallisuuden keskeisen lähtökohdan; Käsillä tekemiseen liittyy aina erilaisia riskejä, jotka täytyy ymmärtää. Työturvallisuuden tulisikin olla osa koulun toimintakulttuuria ja opetussuunnitelmaa.

Työsuojelun kehittämisestä, Matti Lindh;

"Työsuojelua ei pidä nähdä välttämättömän pahana, vaan teknologiseen yleissivistykseen kuuluvana tietotaitona. Samoin kuin muunkin opittavan, työsuojeluun kuuluvien asioiden toivomme seuraavan oppijaa hänen kaikissa elämänvaiheissaan. Vaikka henkinen työsuojelu on muuttunut yhä tärkeämmäksi, konkreetti toiminnallisuuteen liittyvä työsuojelu edelleenkin painottuu teknisessä työssä."

Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan uusimmassa lehdessämme tekninen opettaja 1/2015

maalis 11

Etelä-Suomen avin koulualan tiimin havainnoista

Sain Hannu Tammiselta Raumalla pidetyn käsityön turvallisuuden tietoiskun materiaaleja ja panin ne ladattavaksi Taon forumin työturvallisuus-osioon. Ajattelin nostaa vielä blogissanikin esille seuraavat havainnot Etelä-Suomen avien koulujen tarkastuskäynteihin liittyen.

Kuulostavatko nämä seuraavat Avin tekemät huomiot tutuilta? (lähde: Esavi TS koulualan havainnot tarkastuskäynneillä)

Työsuojeluvalvonnan haasteita koulujen valvonnassa

Turvallisuus huomioidaan useimmiten vain oppilaiden näkökulmasta (turvallisuuskansiot)

- Opettajien työturvallisuus jää monesti vähemmälle
- työnantajan työturvallisuusvastuu tunnetaan huonosti
- Kuntien säästötavoitteet mm. sisäilmakorjauksien laiminlyönti, työtilat
- Psykososiaalinen kuormittuminen mm. oppilaiden häiriökäyttäytyminen (väkivalta), monikulttuurisuus,  yhteydenpito huoltajien kanssa, epäasiallinen kohtelu
- Rehtorien työmäärä ja toimenkuva
- Yhteinen työpaikka / työsuojeluvastuu