Työsuojelu on tavoitteellista, ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Täältä löydät tietoa mm. seuraavista aiheista:

bullet Tilasuunnittelu
bullet Kunnossapito
bullet Opastejärjestelmät
bullet Tilojen organisointi

Tilasuunnittelu

Teknisen työn tilojen suunnittelussa tulee huomioida tilan käyttäjän tarve. Tärkeää on päästä rakentavaan keskusteluyhteyteen hankkeeseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa.

Tilojen organisointi

Vinkkejä tilojen toimintakunnon ylläpitämiseen

Kunnossapito ja koneturvallisuus

Kunnossa olevat tilat ja laitteistot ovat kouluille yksi tapa osoittaa, että ne pyrkivät ehkäisemään tapaturmien syntymistä.

Opastejärjestelmät

Teknisen työn opastejärjestelmä osana koulun muuta turvallisuuskulttuuria on tapa osoittaa, että työsuojelu on määrätietoista ja tavoitteellista toimintaa koulun arjessa.

Alakategoriat