Kunnossa olevat tilat ja laitteistot ovat kouluille yksi tapa osoittaa, että ne pyrkivät ehkäisemään tapaturmien syntymistä.


Koneturvallisuus, työsuojeluhallinto (pdf -tiedosto 64 kt)
Työsuohjeluhallinnon julkaisu vuodelta  2008 koneiden teknisistä vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuudesta.


Malleja erilaisista teknisen työn koneiden huoltokirjoista:
>>Huoltopäiväkirja – Oulu (excel-tiedosto 43 kt)
Oulun mallissa työvälinehuolto kirjaa ylös huoltotapahtuman ja kuittaa käynnin allekirjoituksellaan. Huoltajaa varten on yksi pöytäkirja opettajan toimistossa, johon käynti kuitataan. Konekohtaiset huoltokirjat on kiinnitetty jokaiseen koneeseen tai erillisessä kansiossa oleviin huoltokirjoihin.

>>Purunpoistolaitteiston huoltopäiväkirja - Oulu(excel-tiedosto 49 kt)
Kiinteistönhoitaja kiinnittää tämän päiväkirjan purunpoistokoneen kylkeen ja tekee siihen huoltomerkinnät.

>>Työvälinehuollon tilannekysely – Oulu (excel-tiedosto 31 kt)
Työvälinehuoltoa seurataan opetusviraston sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimeksiantona. Tämä lomake toimii kyselykaavakkeena opettajille

>> Käyntikuittauslista (excel-tiedoston 31 kt)
Kalustohuoltaja tekee kuittauksensa huoltokäynnistä tähän listaan, joka on yleensä kiinnitettynä opettajan toimistoon teknisen työn luokassa.

>>Vuosihuoltolista (word-tiedosto 46 kt)
Esimerkki huoltolistasta johon huoltokohteen kohdalle merkitään huoltopäivämäärä sekä suoritetut huoltotoimenpiteet.


Työsuojeluvelvoitteista ja vastuista
>>Opas vastuihin ja kunnossapitoon (pdf-tiedosto 202 kt)
Oppaassa on tietoa Vantaan kaupungin teknisen työn tilojen huollon ja kunnossapidon vastuiden jakautumisesta. Oppaan lopussa on malleja koneiden huolto- korteista.

Vantaan perusopetuksen teknisen käsityön tilojen huolto- ja kunnossapitovastuut jakautuvat seuraaville tahoille:
  • Rehtori
  • Teknisen työn vastaava opettaja
  • Teknisen työn opettaja
  • Iltakäyttäjät
  • Tilakeskus / kouluisäntä ja laitoshuoltaja
  • Kalustonkunnostus
  • Työturvallisuusvastaava
>> Yleisohje rehtoreille (pdf 62 kt
Teknisen työn opas Vantaan rehtoreille.

Työsuojelulainsäädäntö määrittelee työnantajan ja muiden tahojen työsuojeluvelvoitteet.
  • Osa velvoitteiden laiminlyönneistä on kriminalisoitu.
  • Velvollisuudet määräytyvät eri lähteistä käsin, yleensä kuitenkin työnantajaorganisaation sisäisten järjestelyjen perusteella.
(lähde: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Tanja Välke)