Teknisen työn tilojen suunnittelussa tulee huomioida tilan käyttäjän tarve. Tärkeää on päästä rakentavaan keskusteluyhteyteen hankkeeseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa.


Kuvia toteutetuista teknisen työn luokkien pohjaratkaisuista.

Korvensuoran luonnos11 2014

Luonnos Talvikankaan koulun teknisen työn luokasta - OuluMallinnettuja teknisen työn tiloja

Jukka Raulamo Pornaisten kunta
2014 Jokusen luokka 12014 Jokusen luokka 22014 Jokusen luokka 3 ei varjoa
2014 Jokusen luokka 5


>>Mittoja ja suojaetäisyyksiä.
 Viimeisimmän Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluoppaan mukaan suoja-alue määritellään yhden metrin etäisyydelle koneen uloimmasta osasta ottaen huomioon koneen liikkuvat osat.

>> Kalustuslistaus käsityötilojen suunnittelua varten ja pedagogiset perusteet koneiden käytölle (pdf-tiedosto 60 kt)
Kuopion seudun käsityön opettajien laatima dokumentti käsityötilojen suunnittelun tueksi. Listaus koneista, laitteista ja kalusteista pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä Kuopion kaupungin käsityön opetussuunnitelmaan. Listauksessa on myös tekstiilityön työtapojen laitteet.

>>Kooste suunnittelijalle teknisen työn luokan kalustuksesta. (pdf-tiedosto 15Mt)
Tässä asiakirjassa kuvataan teknisen työn luokan koneita ja kalustusta. Asiakirja laadittiin teknisen työn luokkaa suunnittelevien käyttöön antamaan kokonaiskuvaa tilojen suunnittelusta. Mika Korhonen ja Janne Marjamaa - Oulun kaupunki.

>> Ajatuksia_teknisen_tyon_tilan_suunnitteluun (Word-tiedosto 51 kt)
Teknisen työn opettaja Jukka Lehtomäen kirjoittama kooste teknisen työn tilan suunnittelusta.

>> Esteettömyys kouluissa, opas suunnittelijoille - Helsingin kaupunki (pdf-tiedosto 1,8 Mt)
Teknisen työn opetustilojen tulee muodostaa opetussuunnitelman toteuttamista ja oppimista tukeva virikkeellinen ympäristö, jossa kannustetaan oppilaan kehitystä sekä itsenäiseksi oppijaksi, että sosiaaliseksi yhteisön jäseneksi. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää tilojen esteettömyyttä. Tiloissa toimitaan sekä yksilöllisesti että ryhmissä.

>> Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos
Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen.

"Terveydenhuoltolain  (1326/2010)  mukaan koulu-  ja  opiskeluterveydenhuollon  tehtäviin sisältyy  oppilaitosympäristön terveellisyyden  ja  turvallisuuden  sekä  yhteisön  hyvinvoinnin edistäminen  ja seuranta kolmen vuoden välein. Tarkastukset on toteutettava laajassa yhteistyössä  eri viranomaisten  sekä  oppilaiden,  opiskelijoiden  ja  huoltajien  kanssa."
Mukana opasta laatimassa Kuntaliitto, Oaj, Opetushallitus, Sosiaali- ja terveysministeriö ja työterveyslaitos.

>>Teknisen työn luokkien ilmanvaihdon suunnittelu
Onni Moilanen, Opinnäytetyö, Kevät 2019, Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Oulun ammattikorkeakoulu