bullet Linkkejä teknisen työn opetuksessa sovellettaviin lakeihin ja asetuksiin
bullet Käsityön työturvallisuusopas
bullet Vastuut ja velvollisuudet

Lait ja asetukset

Teknisen työn opetuksessa sovellettavia lakeja, asetuksia ja niiden soveltamista

Työturvallisuusopas

Työturvallisuusopas on avuksi ja tueksi kaikille käsityötä opettaville opettajille, opetuksen järjestäjille ja käsityöoppiainetta opiskeleville.

Vastuut ja velvollisuudet

Perusopetuslain 29§:n 1 momentissa säädetään, että jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.