Länsi-Suomen aluehallintovirasto rinnasti tarkastuskäynnillään Dremel- merkkisen pienoisporakoneen ja porausapulaitteen yhdistelmän pylväsporakoneeksi. Tarkastaja totesi, että yhdistelmä tulee varustaa karasuojalla ja hätäseis-painikkeella. Pienoisporan käyttö kädessä pitäen, ilman poraustelinettä katsottiin kuitenkin turvalliseksi tavaksi käyttää kyseistä konetta.

Keväällä 2013 Nousi Aluehallintoviraston suorittamassa tarkastuksessa esille tapaus, jossa käsikäyttöinen Dremel merkkinen pienoispora oli kiinnitetty sille suunniteltuun poraustelineeseen. Avin tarkastaja tulkitsi tilanteen siten, että pienoisporan ja poraustelineen muodostama koneyhdistelmä rinnastetaan penkkiporakoneeseen. Kyseinen koneyhdistelmä katsottiin tarkastuskäynnin yhteydessä koulukäyttöön soveltumattomaksi, koska siitä puuttui penkkiporakoneelta vaadittava karasuojaus ja hätäseis-painike.

Pylvaspora web2 Aiempien tarkastuskäyntien yhteydessä kevyitä käsin liikuteltavia, pakkosyöttöisiä koneita oli pidetty poikkeavina pylväsporakoneisiin nähden ja niiden suojaukseen ei ole vaadittu hätäseis painikkeita, tai toimintaan kytkettyjä karasuojia. Poikkeavaa aiempiin asetusten tulkintoihin verrattuna oli tällä kertaa, että pienoisporakoneen ja poraustelineen yhdistelmää pidettiin kiinteänä koneena, koska koneen poraustelineesta löytyi kiinnitysreiät kiinteää asennusta varten.

Tao on pyrkinyt käymään keskustelua aluehallintoviranomaisten kanssa ja tavoitteemme on ollut saada pidettyä koneet kouluilla, koska niiden aiheuttamat riskit ovat oikein käytettynä hyvin hallittavissa. Koneiden puutteena on ainakin useimmissa tapauksissa kunnollisen vaatimuksenmukaisuustodistuksen puuttuminen ja käyttöohjeissa ei ole yleensä mainintaa siitä, että onko esimerkiksi pienoisporakonetta tai telinettä tarkoitettu yhdessä käytettäviksi. Tällä hetkellä koneiden kohtalo ei ole vielä selvinnyt, emmekä tiedä millaisen riskienarvioinnin kautta voisimme koneita vielä käyttää.

>>Poiminta pakkosyöttöisen laitteen suojaukseen ja hallintalaitteeseen liittyen (käyttöasetusten soveltamissuosituksia Tampere 2009)

Asetus kevyistä, siirreltävistä laitteista - Linkki

Länsi-Suomen Avin lausunto pöytäporakoneen suojaukseen liittyen
Suojusten ei tarvitse olla toimintaan kytkettyjä. Pöytäporakoneen käyttö, jos suojus ei ole toimintaan kytketty, on kuitenkin esimerkkiluettelossa tarkoitettu nuorille työntekijöille vaarallinen työ. Porakoneiden suojuksista sanotaan standardissa, että ne voivat olla kiinteitä, aseteltavia tai koneen toimintaan kytkettyjä avattavia. Suojusten pitää estää pääsy terään edestä ja molemmilta sivulta silloin, kun kara on lepoasennossa (yläasennossa).
Dremelin jalkapoljinta ei ole suojattu odottamattoman käynnistyksen varalta. Siinä pitäisi, jos sitä käytetään poran käynnistimenä  olla suojus, joka sallii sen käyttämisen jalalla vain yhdestä suunnasta. Se ei välttämättä poista hätäpysäytyslaitteen tarvetta. Jos poraan asennetaan kiinteä suojus, terän vaihto voi vaikeutua.