Pohjois-Suomen aluehallintovirasto otti kantaa teknisen työn luokan penkkihiomakoneen sivuhiontatukeen. Tapauksen noustua esille Oulun kaupunki poisti teknisen työn luokkien penkkihiomakoneiden sivuhiontatuet.


Työpaikan teknisen työn tilassa oli Koneteollisuus Oy (No: 123634) merkkinen penkkihiomakone. Penkkihiomakoneen oikean puoleisen työpisteen yläpuolinen suojakotelointi oli puutteellinen. Lisäksi koneen hiomakivi oli varustettu sivuhiontatuella joka mahdollistaa sivuhionnan, mikä ei hiomakivillä yleensä ole sallittua.

1 Työnantajalle annettavat kehotukset

1.1 Penkkihiomakone

Työpaikan teknisen työn tilassa oli Koneteollisuus Oy (No: 123634) merkkinen penkkihiomakone. Penkkihiomakoneen oikean puoleisen työpisteen yläpuolinen suojakotelointi oli puutteellinen. Lisäksi koneen hiomakivi oli varustettu sivuhiontatuella joka mahdollistaa sivuhionnan, mikä ei hiomakivillä yleensä ole sallittua.

Hiomakoneen suojauksen tarkoituksena on estää hiomatyökalun (hiomakiven) kappaleen sinkoutumiset hiomatyökalun rikkoutuessa. Työnantajan tulee varustaa penkkihiomakone suojalla joka voidaan säätää niin, että hiomakiven kehän ja suojakoteloinnin yläreunan väliseksi etäisyydeksi tulee korkeintaan 5mm. Sivuhionnan mahdollistava sivuhiontatuki tulee poistaa tai työnantajan tulee varmistaa että käytettävä hiomakivi kestää myös sivuhionnan.

Työnantajan on toimitettava kirjallinen selvitys tai muu tallenne sekä valokuva velvoitteen mukaisista toimenpiteistä asian kuntoon saattamiseksi määräpäivään mennessä tarkastuksen suorittaneelle tarkastajalle. Selvitys tulee toimittaa osoitteeseen; Pohjois- Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 

Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi. Asian on oltava kunnossa 6.2.2015.

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

(44/2006) 4 §

Työturvallisuuslaki (738/2002) 8 §, 10 §, 41 §

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 4 §, 6 §


Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

TSH.20

10.10.2014

Aiheesta lisää:

>> Hitsaaja menehtyi penkkihiomakoneen kiven hajotessa