Koulualan työsuojeluvalvonnan havaintoja ESAVIn alueella. Aluehallintovirasto: 2014

>>Koulualan työsuojeluvalvonnasta ESAVIn alueella

Koulualan työsuojeluvalvonnasta ESAVIn alueella Aluehallintovirasto: 2014


Työurien pidentäminen
– Väkivallan uhan hallintaan työpaikoilla on toimivat hallintajärjestelmät
– Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun osalta työpaikoilla on toimivat hallintajärjestelmät
– Työtapaturmien torjuntaan työpaikoilla on toimivat hallintajärjestelmät
– Sisäilman aiheuttaman terveysvaaran osalta työpaikoilla on toimivat hallintajärjestelmät
– Psykososiaalista kuormitusta valvotaan kaikilla tarkastuksilla, joilla se on tarkoituksenmukaista

Koulualan tiimin sopimat toimintatavat:
Työnantajalle annetaan kehotus mm.
– Jos käytössä olevasta koneesta tai laitteesta puuttuu suojaimet tai ne ovat puutteellisesti suojattu.
 Vuonna 2013 annettu 10 kehotusta puutteellisesta suojauksesta
– Puusorvi
– Pylväsporakone
– Metallisorvi
 Vuonna 2012 annettu 4 kehotusta puutteellisesta suojauksesta
 Kyseessä on yleensä koneen pyörivän karan suojauksen puute.
– Jos asiasta on annettu toimintaohje, mutta työnantaja ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin asian korjaamiseksi

Työnantajalle annetaan toimintaohje mm.
– Jos koululla ei ole tehty riittävän kattavaa vaarojen selvittämistä ja arviointi
– Vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa tulee huomioida mm.
 Teknisessä työssä käytettävien koneiden ja laitteiden tapaturmavaaroja ei ole tunnistettu, selvitetty eikä niiden terveydellistä merkitystä ole arvioitu riittävän kattavasti,
järjestelmällisesti ja todennettavasti. Selvityksessä ei ole huomioitu myöskään poikkeus-, häiriö- ja muut tilanteet.

Muuta työsuojelutarkastuksilla havaittua:
 Vanhoja rakennuksia, joista puuttuvat asianmukaiset tilat käsityön opetukseen
 Teknisen työn tilat ovat alimitoitettuja sekä epäkäytännöllisiä opettajan suorittaman valvonnan näkökulmasta
 Tiloissa kosteusvaurioita, pölyä, tarpeetonta materiaalia
 Pölyn poistot eivät toimi tai ne ovat liian tehottomia
 Opettajan osaaminen ja pätevyys / sijaisten pätevyys
 Työskentelyalueiden turvamerkinnät puuttuvat
 Oppilaiden suojavaatetus, esimerkiksi liian isot työtakit => takertumisvaara

Työsuojeluvalvonnan haasteita koulujen valvonnassa:
Turvallisuus huomioidaan useimmiten vain oppilaiden näkökulmasta (turvallisuuskansiot)
 Opettajien työturvallisuus jää monesti vähemmälle
– työnantajan työturvallisuusvastuu tunnetaan huonosti
 Kuntien säästötavoitteet
– mm. sisäilmakorjauksien laiminlyönti, työtilat
 Psykososiaalinen kuormittuminen
– mm. oppilaiden häiriökäyttäytyminen (väkivalta), monikulttuurisuus, yhteydenpito huoltajien kanssa, epäasiallinen kohtelu
 Rehtorien työmäärä ja toimenkuva
 Yhteinen työpaikka / työsuojeluvastuu