Syksyllä 2019 saimme uutisen työsuojelulainsäädännön 2020 uudistumisesta.
Linkki >> Syöpävaarallisia tekijöitä koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistuu
"...Kovapuupölyksi katsotaan jatkossa myös koivun pöly ja samalla on tulossa myös uusi asetus htp arvoille..."

Juttelin asiasta tänään Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoa edustavan Jari Toivosen kanssa ja tässä siihen liittyviä asioita:

Vaara on nyt tunnistettu, mutta ohjeistus tässä asiassa on vielä keskeneräinen. Arvioitavana on, että voidaanko edetä asiassa työhygienian kautta vai onko lopputuloksena ehdoton kielto. Yksi mahdollisuus voisi olla sellainen, että edetään vaarojen ja riskienarvioinnin kautta.

Aveilla on suunnitteilla valvontahanke, johon liittyvät uudet vaaralliseksi luokitellut pölyt. Avin lähtökohtana on, että kannustetaan puupölyjen hallinnan kehittämiseen. Valvontahankkeeseen on tarkoitus ottaa mukaan kaikki työt, joihin tämä asia liittyy.

Kovapuun sitova raja-arvo on 3mg/m3, kun työskentelyaika 8h/vrk. HTP-arvona voitaneen pitää 1mg/m3, koskapa se on ollut jo vuodesta 2007 uusien ja uudistettujen sahalaitosten sallittu arvo.

Teknisen työn tunneilla kovapuille altistuminen on varmasti todella vähäistä. Peruskoulun oppilailla tuollaista altistumista ei tule edes 9 vuoden aikana. Lukuvuoden aikana puutavaraa kuluu keskimäärin alle 1m/oppilas, jonka työstämisestä syntyvä pöly on pääosin karkeajakoista ja koneellisessa työskentelyssä pölyn torjunta on erittäin hyvin järjestetty. Puutteellisiakin kouluja varmasti on olemassa ja tällöin kannattaa harkita koivun ja muiden kovapuulajien käytön rajoittamista.

Jatkossa tulee kiinnittää huomiota siihen, että koulujen pölynpoiston tulee olla kunnossa ja koivun käsittely varastoissa ja työstössä tehdään hengityssuojaimien kanssa. Koulujen purunpoiston järjestelmien toimivuuteen tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota samoin, kuin tilojen siisteyteen ja materiaalien varastoimiseen. Esimerkiksi vanerien siirteleminen saattaa aiheuttaa altistumista koivun pölylle, joka kannattaa huomioida siten, että käytetään hengityssuojaimia.

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä
>> linkki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010715