>>Käsityön / Teknisen työn / Käsityökasvatuksen / Teknologiakasvatuksen väitöstutkimuksia 1989-2014
Asko Heinosen koostama luettelo väitöstukimuksista

>>https://www.iteea.org/Publications/Journals/39193.aspx
Journal of Technology Education-lehti

>>
https://www.iteea.org/Activities/Conference/PATT.aspx
PATT (Pupils Attitude Towards Technology) konferenssien esityksiä/artikkeleita

>>https://www.springer.com/journal/10798
Alankomaissa ilmestyvä International Journal of Technology and Design Education julkaisu

>>https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3562
Finnish craft education in turbulence
Conflicting debates on the current National Core Curriculum

>>Käsityöoppiaine uuden opetussuunnitelman aikakaudella

Manne Kallion ja Antti Hilmolan tutkimuksen alustavat tulokset.
Tulokset julkaistiin käsityön opettajien syyspäivillä Helsingissä 28.9.2019

>>Career-related science education: Instructional framework promoting students’ scientific career awareness and the attractiveness of science studies and careers
Väitöskirja: Salonen, Anssi, Itä-Suomen yliopisto, 2020, Filosofinen tiedekunta / Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Kasvatustiede, aikuiskasvatus ja ohjaus
Lataa julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3373-7

>>Teknologian lukutaito käsityön opetuksessa
Käsityön opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä teknologian lukutaidon keskeisistä osaamisalueista, oppimistavoitteista, oppisisällöistä ja opetusmenetelmistä. Aleksi Tupasela ja Joni Hjelt (2020)
Lataa julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003249112

>>Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistys TEKA r.y.

Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistys -TEKA- on Suomen teknologiakasvatuksen kehittämistä ja tutkimusta ajava järjestö. Järjestö perustettiin vuonna 1999 huolehtimaan teknologiakasvatuksen tutkimustoiminnan eteenpäin viemisestä ja kehittämisestä.