>>Käsityön / Teknisen työn / Käsityökasvatuksen / Teknologiakasvatuksen väitöstutkimuksia 1989-2014
Asko Heinosen koostama luettelo väitöstutkimuksista

>>https://www.iteea.org/journals
Journal of Technology Education-lehti

>>
https://www.iteea.org/Activities/Conference/PATT.aspx
PATT (Pupils Attitude Towards Technology) konferenssien esityksiä/artikkeleita


>>https://www.springer.com/journal/10798
Alankomaissa ilmestyvä International Journal of Technology and Design Education julkaisu

>>https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3562
Finnish craft education in turbulence
Conflicting debates on the current National Core Curriculum

>>Käsityöoppiaine uuden opetussuunnitelman aikakaudella

Manne Kallion ja Antti Hilmolan tutkimuksen alustavat tulokset.
Tulokset julkaistiin käsityön opettajien syyspäivillä Helsingissä 28.9.2019

>>Career-related science education: Instructional framework promoting students’ scientific career awareness and the attractiveness of science studies and careers


Väitöskirja: Salonen, Anssi, Itä-Suomen yliopisto, 2020, Filosofinen tiedekunta / Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Kasvatustiede, aikuiskasvatus ja ohjaus
Lataa julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3373-7

>>Teknologian lukutaito käsityön opetuksessa
Käsityön opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä teknologian lukutaidon keskeisistä osaamisalueista, oppimistavoitteista, oppisisällöistä ja opetusmenetelmistä. Aleksi Tupasela ja Joni Hjelt (2020)
Lataa julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003249112

>>Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistys TEKA r.y.

Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistys -TEKA- on Suomen teknologiakasvatuksen kehittämistä ja tutkimusta ajava järjestö. Järjestö perustettiin vuonna 1999 huolehtimaan teknologiakasvatuksen tutkimustoiminnan eteenpäin viemisestä ja kehittämisestä.

>>Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran tarkoituksena on edistää ainedidaktista tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

>>Design and Technology Education: An International Journal
is a research journal that uniquely provides a broad and inclusive platform for all aspects of Design and Technology Education, Design Education and Technology Education in primary, secondary and higher education sectors, initial teacher education (ITE) and continuous professional development (CPD).

>>Development of teacher education students’ pedagogical content knowledge (PCK) through reflection and a learning-by-doing approach in craft and technology education
Sonja Niirasen, Pasi Ikosen, Timo Rissasen ja Aki Rasisen julkaisu Design and Technology Education Journalissa VOL 25 NO 3 (2020).
"This study demonstrates how the learning-by-doing approach and use of a reflective tool can facilitate the development of students’ PCK in craft and technology education".


Development of Students’ Technical Abilities between 1993-2022 in Finnish Comprehensive Schools
Ossi Autio, University of Helsinki, Finland

The aim of this study was to find out if there have been any changes in technical abilities among
Finnish school children during the last 30 years. d