Suomalaisen yleissivistävän teknisen työn ja teknologiaosaamisen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että tekniselle työlle muodostetaan oman oppiaineen status mahdollisimman pian. Viime vuosien kuluessa on tultu tilanteeseen, jossa käsityön opetettavat sisällöt ovat menneet sekaviksi, eikä opetusta ole pystytty kehittämään teknisen työn näkökulmasta oikeaan suuntaan.

TTT - Blogissa julkaistaan teknisen työn tulevaisuuskehittelyyn liittyvää materiaalia.
Suomen Yrittäjät on vastannut Ojasen ja Rastaan 12.6.2018 julkaistuun kannanottoon. Suomen Yrittäjät jakaa Ojasen ja Rastaan huolen työvoiman osaamisen kehittämisestä ja toteaa että osaajapula on merkittävä kasvun este monissa pk-yrityksissä. Perusopetuksessa opittavat kädentaidot ovat tärkeä pohja, jolle monen alan ammatillinen osaaminen rakentuu.
Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä (kesk.) on jättänyt Eduskunnalle kirjallisen kysymyksen teknisen työn asemasta: " Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä teknisen työn aseman ja opiskelijoiden teknisten valmiuksien parantamiseksi?" >> Kysymys kokonaisuudessaan eduskunnan verkkosivulla
Okko Ojaselle osoitetussa vastauksessa, Akavan mielestä perusopetuksen tärkein tavoite on taata kaikille oppilaille vahvat perusvalmiudet sekä vahvistaa henkilökohtaista oppimisen ja opiskelun motivaatiota. Perusvalmiuksiin Akava lukee teknisen työn ja kädentaitojen perustaidot. Akava vaatii myös että perusopetuksen tuntimäärää tulee kasvattaa ja e
Okko Ojanen ja Janne Rastas ottavat kantaa 12.6.2018 julkaistussa kannanotossa teknisen työn opetuksen puolesta. Rastaan ja Ojasen mukaan teknisen työn opetuksen alasajo heikentää suomalaisten osaamista ja yritysten asemaa, uhkaa kansantaloutta ja lisää syrjäytymistä. >> Lue kannaotto (pdf 171 kt) >> Lue kannanoton tiivistelmä (pdf 76 k