ttt blogi

Suomalaisen yleissivistävän teknisen työn ja teknologiaosaamisen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että tekniselle työlle muodostetaan oman oppiaineen status mahdollisimman pian. Viime vuosien kuluessa on tultu tilanteeseen, jossa käsityön opetettavat sisällöt ovat menneet sekaviksi, eikä opetusta ole pystytty kehittämään teknisen työn näkökulmasta oikeaan suuntaan.

TTT-Blogissa julkaistaan artikkeleita, mielipidekirjoituksia ja kannanottoja teknisen työn tulevaisuuskehittelyyn liittyen.

 

Tekninen työ ja teknologia (TTT) – uusi oppiaine peruskouluun ja lukioon suomalaisten osaamisen turvaamiseksi

Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. ehdottaa peruskouluun ja lukioon uutta oppiainetta tekninen työ ja teknologia (TTT), jotta teknisen työn keskeiset merkitykset tulisivat huomioiduiksi suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Nämä keskeiset merkitykset ovat innostaminen kansantaloutemme kannalta keskeisille teknisille aloille, hyvien jatko-opintovalmiuksien saaminen, sukupuolten tasa-arvon vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Niiden edistämiseen tarvitaan konkreettisia ratkaisuja. TTT-oppiaineen perustaminen on yksi sellainen.

>> Lue lisää (pdf 153 kt)

Hyvästit leipälaudalle

Juha Katilan käsityötunneilla oppilaat tekevät laserleikkureita ja useless-bokseja – mopojakin rassataan. Oppitunteja odotetaan, eikä kuriongelmia ole. Tärkeintä on oppia tavalla tai toisella laitteiden toimintaperiaatteet ja oppia ratkaisemaan ongelmia. Sellaisesta monet hyötyvät tulevissa ammateissaan ja jokainen vähintään arjessa, kun jokin laite menee rikki.

Katila kertoo että ”monilta valmistuneilta puuttuvat omakohtaiset käsityötaidot ja taito käyttää koneita. Siinä on omat riskinsä. Syynä on opetusohjelma, joka on leikannut olennaisten käsityötaitojen opetuksen määrää rajusti.”

>> Lue kodinpellervo.fi-sivustolta artikkeli Juha Katilan pedagogiikasta

Oulun alueen teknisen työn opettajat ry:n kannanotto teknisen työn puolesta

Oulun alueen teknisen työn opettajat ry ilmaisee opetus- ja kulttuuriministeriölle valtakunnalliseen teknisen työn opetukseen liittyvän huolensa. Suomalaisen teknisen työn opetuksen taso on heikentynyt vuosia ja vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteiden myötä teknisen työn opetuksen taso on romahtanut pohjalukemiin.
(vrt. Eronen, J. Nuoret äänestävät käsillään. 2019. Suomen Kuvalehden pääkirjoitus. 28.03.2019.)

>> Lataa kannanotto (pdf-tiedosto 687kt)

Kannanoton liitteet:
Liite 1: Suomi lukuina -Teollisuustilastoa 2015 (pdf-tiedosto 77kt)
Liite 2: Suomen merkittävimmät vientituotteet 2015 ja oppiaineet (pdf-tiedosto 468kt)
Liite 3: Tutkimukset osoittavat syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten hyötyvän merkittävästi teknisen työn agendasta (pdf-tiedosto 155kt)
Read More

Teknisen työn opetusta on rajusti leikattu – teknologinen lukutaito rapautuu hälyttävää tahtia

Teknisten aineiden opettajat - TAO ry:n varapuheenjohtaja, Porin seppien kilta ry:n puheenjohtaja Joonas Ryynänen kirjoittaa 10.8.2020 Satakunnan Kansa-lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa peruskoulun teknisen työn opetuksen rajusta vähennyksestä.

Opetussuunnitelmauudistus (OPS 2016) leikkasi valtakunnallisesti  7. luokan oppilaan teknisen työn opetuksesta jopa 67 prosenttia. Kirjoittajan kotikaupungissa Porissa 4.-7. luokkien osalta teknisen työn opetus pääsääntöisesti puolittui.

Jotta teknologinen lukutaito ei heikentyisi kokonaan, kirjoittaja ehdottaa uuden oppiaineen, "tekninen työ ja teknologia" perustamista.

>> Lue mielipidekirjoitus Satakinnan Kansan verkkosivulta

YLE: Teknisen työn ja tekstiilityön yhdistäminen ei lisännyt tasa-arvoa – sen sijaan se voi pahentaa ongelmaa, jota vientiteollisuus jo nyt pelkää

Nykyisen Käsityö oppiaineen pelätään romuttavan kädentaitoja entisestään. Yleisradion uutisten  verkkosivuilla 10.11.2019 julkaistussa artikkelissa kerrotaan miten teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa koulumaailmassa. Käsityöllä on pyritty edistämään tasa-arvoa mutta nyt lapsia ei saada opiskelemaan oppiainetta, joka heitä ei kiinnosta. Näin kävi, kun käsityön oppiaineeseen yhdistettiin sekä tekniikkaa että tekstiiliä.

>>Lue lisää (linkki Ylen artikkeliin)

Hitsaustekniikka-lehti: Teknisen työn ja tekstiilityön yhdistäminen vähensi nuorten kiinnostusta tekniikkaan

– Vaikutukset teknologiateollisuuteen voivat olla merkittäviä.

"Olemme huolissamme vientiteollisuuden ja teknologiateollisuuden työntekijöiden riittävyydestä tulevaisuudessa. Haluamme omalta osaltamme tukea oppilaitoksia innostamaan oppilaita tekniikan pariin. Kempillä pidämme tärkeänä tukea myös yläkoulun teknisen työn opetusta. Nuoret voivat saada kipinän jo yläkouluikäisenä metallitöihin ja hakeutua myöhemmin esimerkiksi hitsausalalle”, toteaa kaupallinen johtaja Mikko Väisänen Kempiltä.

Lue hitsaustekniikka-lehden artikkeli (pdf-tiedosto 224 kt)

Kässää, teknistä työtä vai teknologiakasvatusta?

Aki Rasinen
Yliopistonlehtori, teknologiakasvatus, emeritus, KT, dosentti
Opettajankoulutuslaitos
Jyväskylän yliopisto

Kässää, teknistä työtä vai teknologiakasvatusta?

Tätä minäkin mietin kun tulin 1989 keväällä Englannin ja Skotlannin opintomatkalta. Vielä silloin meillä norssilaisilla ja OKL:n lehtoreilla oli velvollisuus seitsemän vuoden välein päivittää taitojamme ja tietojamme yhden lukukauden aikana opetuksesta vapaalla ollessamme. Silloin niin Englannissa kuin Skotlannissakin oli siirrytty Craft-oppiaineen opetuksesta CDT:hen (Craft , Design and Technology). Myöhemmin Craft-osa nimestä pudotettiin pois, kun kaiketi nähtiin sen olevan olennainen ja luonnollinen osa Design and Technology (nykyinen nimi) opintoja.

Lue lisää...