Tulevaisuudentutkijoiden Osmo Kuusen ja Risto Linturin kirjoittama raportti on katsaus siihen, kuinka teknologia uudistaa ja muuttaa yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Kyseessä on yksi laajimmista ja yksityiskohtaisimmista katsauksista teknologian tulevaisuuteen. Raportti on tarkoitettu kaikille tulevaisuudesta kiinnostuneille.

Uusien teknologioiden aiheuttama yhteiskunnan muutoksen ennakointi on yhä tärkeämpää. Raportissa tehdään oletuksia lähitulevaisuudesta ja tämä näkyy robotisaation ja työn tulevaisuuden painotuksissa. Laajat teknologiset muutokset kytkeytyvät erityisesti aurinkoenergiaan, autonomisiin robotteihin, virtuaalitodellisuuteen, hahmontunnistukseen, jakamistalouteen, sisäviljelyyn, DNA-teknologiaan, nanomateriaaleihin, kvanttitason tietotekniikkaan ja robotisoituun valmistukseen.

>> Lue lisää (pdf 16 Mt)