Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y. ja Tekstiiliopettajaliitto TOL ry ovat yhteistyössä alan yliopistojen professoreiden, opettajien ja opiskelijoiden kanssa laatineet kannanoton käsityönopetuksen kehittämiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Kannnanotossa todetaan että Käsityön tuntimäärää peruskoulussa tulisi lisätä nykyisestä ja myös lukiossa tulisi olla mahdollisuus opiskella käsityötä. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet saada kehitystasoonsa nähden riittävä määrä laadukasta käsityön opetusta.

>>Lue kannanotto (pdf 50kt)