Tao r.y.:n hallitus on hyväksynyt yhdistyksen koulutuspoliittisen ohjelman (Kopo 2019) päivityksen. Kopon päivittämiseen on koettu tarvetta koulutuskentällä vallinneen tilanteen takia. Hallitus päätti tarkentaa ohjelmassa käytettävää termistöä vastaamaan järjestön tavoitteita.

Samalla hallitus hyväksyi lausunnon tekninen työ ja teknologia oppiaineen perustamiseksi. Lausunnon mukaan suomalaisen teknologiaosaamisen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että tekniselle työlle ja teknologialle muodostetaan peruskouluun oman oppiaineen status mahdollisimman pian.